KINDERVAKANTIEWERK LEUKEN
DE LEUKSTE WEEK VAN HET JAAR!

Kindervakantiewerk Leuken is een stichting die iedere tweede week van de zomervakantie activiteiten organiseert voor kinderen die woonachtig zijn in de wijken Leuken en Vrouwenhof (Weert). Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die ervoor probeert te zorgen dat elk kind vijf dagen vol gezelligheid en plezier beleeft!


LEES MEER OVER KVW BEKIJK HET PROGRAMMA
ACTIEF & LEUK
DIT WIL JE NIET MISSEN!

Kindervakantiewerk Leuken is een stichting die iedere tweede week van de zomervakantie activiteiten organiseert voor kinderen die woonachtig zijn in de wijken Leuken en Vrouwenhof (Weert). Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die ervoor probeert te zorgen dat elk kind vijf dagen vol gezelligheid en plezier beleeft!


LEES MEER OVER KVW BEKIJK HET PROGRAMMA

HUISREGELS

Huisregels kinderen

Behoren zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden.

 1. Alle kinderen moeten de kans krijgen op een leuke week. Pesterijen en agressief gedrag worden niet getolereerd.
 2. Afwijkend gedrag (pesterijen,vandalisme,agressie) wordt in eerste instantie aangepakt door de groepsleiding zelf. Bij aanhoudende klachten worden de ouders door de hoofdleiding aangesproken.
 3. Heeft u klachten over leiding of andere kinderen dan kunt u hiermee terecht bij onze hoofdleiding.
 4. Om een goed verloop van het programma te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de kinderen op tijd op de verzamelplaats zijn.
 5. Om dezelfde reden is het van belang dat kinderen op tijd worden opgehaald.
 6. Tijdens het programma wordt niemand op het terrein toegelaten (ook geen ouders). Wilt u uw kind om een dringende reden toch spreken, kom dan eerst even langs de hoofdleiding.
 7. KVW Leuken gaat er in principe vanuit dat u zorgt dat uw kind wordt opgehaald aan het einde van de dag. Bent u van mening dat uw kind zelf naar huis mag lopen/fietsen. Geef dit dan zelf door aan de leiding of al tijdens de inschrijfavond. De reis van- en naar huis blijft voor eigen verantwoordelijkheid.
 8. Het meenemen van gepaste kleding, zonnebrandcreme, maar ook eten en voldoende drinken wordt door ons gestimuleerd. Dit blijft echter nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.
 9. Het is niet de bedoeling dat kinderen geld meenemen naar KVW Leuken, tenzij dit duidelijk in het boekje is aangegeven.
 10. Het is verboden om drank en/of tabakswaar mee te nemen tijdens de week. Uiteraard zijn ook (zak)messen verboden. Het is geheel op eigen risico om uw kind mobiele telefoons mee te geven tijdens de KVW Week. Wij raden dit af. Uw kind is te bereiken via de hoofdleiding. Redbull (of overige sportdranken) worden niet toegestaan tijdens KVW Leuken, zonodig wordt het in bewaring gesteld door de hoofdleiding.
 11. KVW Leuken kan de foto's die gemaakt zijn tijdens de week publiceren op de website. Indien u dit niet wilt dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.
 12. KVW Leuken houdt zich het recht voor om in ernstige gevallen kinderen verdere deelname aan de week te ontzeggen.

 NB: KVW Leuken heeft een gedragscode opgesteld voor haar vrijwilligers in het kader van preventie seksuele intimidatie. Mocht u een vermoeden hebben op seksuele intimidatie binnen Stichting KVW Leuken verzoeken wij u contact op te nemen met A. Timmermans.