KINDERVAKANTIEWERK LEUKEN
DE LEUKSTE WEEK VAN HET JAAR!

Kindervakantiewerk Leuken is een stichting die iedere tweede week van de zomervakantie activiteiten organiseert voor kinderen die woonachtig zijn in de wijken Leuken en Vrouwenhof (Weert). Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die ervoor probeert te zorgen dat elk kind vijf dagen vol gezelligheid en plezier beleeft!


LEES MEER OVER KVW BEKIJK HET PROGRAMMA
ACTIEF & LEUK
DIT WIL JE NIET MISSEN!

Kindervakantiewerk Leuken is een stichting die iedere tweede week van de zomervakantie activiteiten organiseert voor kinderen die woonachtig zijn in de wijken Leuken en Vrouwenhof (Weert). Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die ervoor probeert te zorgen dat elk kind vijf dagen vol gezelligheid en plezier beleeft!


LEES MEER OVER KVW BEKIJK HET PROGRAMMA

COPYRIGHT

Auteursrecht en databankenrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht dan wel databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij KVW Leuken en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van KVW Leuken en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van KVW Leuken

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op de site van KVW Leuken. Hieronder valt ook deep linking, waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de site van KVW Leuken verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van de site van KVW Leuken in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de "look and feel" van de site van KVW Leuken wordt aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan info@KVW Leuken.nl